Kundtjänst

 
 

Priserna

I priserna ingår moms med 25%. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser till motsvarande om momsen skulle ändras.


Betalningen

Sker genom  pg 30 61 01-7. Din order kommer att bekräftas och rest betalningen sker vid leveransen.


Leverans

Våra måttsydda kiltar har en leveranstid på ca 3 veckor. Vi skickar våra produkter per post.


Beställning

Våra skräddare syr kilten efter dina personliga mått som du sänder oss per mail. Vi bekräftar att vi fått din beställning och ber dig  att sätt in 1.500 kronor på  vårt postgiro 30 61 01-7.  Din order/beställning kommer då att godkännas. 


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från MAD of Swedens sida, som gör att MAD of Sweden ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att MAD of Sweden befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Så här tar du mått

till din nya kilt:Det bästa är att be någon annan ta dina mått då det kann vara svårt att göra det själv. Ta gärna måttet två gånger så att det inte blir något fel.

Midjemåttet ska tas där du har linningen på byxorna. Sträck inte måttbandet! Ha ett finger mellan kroppen och måttbandet.
Längden på kilten skall tas stående på knä. Mät från där du har byxlinningen på sidan av kroppen ned till golvet. Jämna av till närmsta högre cm.

 

Köpvillkor